ما معتقدیم عوامل زیر باعث موفقیت هایمان بوده اند:

  • مفید و سازنده بودن و داشتن پشتکار
  • سخت کوشی و جدیت در کار
  • علاقه و اطمینان به کاری که انجام میدهیم
  • رفتار صادقانه و پافشاری در درستکار بودن
  • بررسی و مطالعه دائمی عملکرد خود
  • ایجاد ارتباط منطقی و محکم با عوامل وابسته ( زیر مجموعه ) و استقبال از نقطه نظرات جدید
  • جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق و به روز شدن دائمی درخصوص شیوه های اجرایی نوین
  • داشتن قدرت ریسک بالا و تبدیل آن به فرصتها
  • تعهد و مسئولیت پذیری