اخیرا کوا کار خود را به بحث توسعه کسب و کار گسترش داده و مسئولیت تمامی یک پروژه را از زمان خلق و توسعه یک ایده سرمایه گذاری تا بهره برداری یا فروش را به عهده میگیرد. در این بین کارهایی همچون بررسی یا توسعه یک طرح اقتصادی و امکان سنجی آن، برنامه ریزی برای طرح، مذاکره و یافتن فاینانسوریا سرمایه گذار مناسب، تعریف وبرنامه ریزی پروژه، طراحی، اجرا و راه اندازی، مارکتینگ و استراتژی برای فروش و تمامی هماهنگیها و مدیریت کل طرح شامل خدمات قابل ارائه به مشتریان میباشد. این شرکت با استفاده از مدیران و متخصصین با تجربه و گروه های همکار زبده در هر یک از فعالیتهای مذکور بالاو همچنین استفاده از سیستم مدیریت جامع قادر به همکاری با گروههای کاری و سرمایه گذاران علاقمند در طرحهای مختلف میباشد. 

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با مدیریت بخش توسعه آقای عطا سیدی مکاتبه فرمایید.  Ataseyyedi@Cova-co.com