کوا بر پایه دستیابی به موفقیت پرسنل خود بنا گشته است. ما برای تمامی افراد ارزش قایل شده و با توانمند سازی و تشویق از آنها حمایت میکنیم. این رویکرد مثبت و خودباوری است که ما را قادر می سازد تا به عنوان اشخاص حقیقی مستقل، به عنوان یک تیم و به عنوان یک کسب و کار به موفقیت دست پیدا کنیم.

 

خواهشمند است فرم استخدامی را از لینک زیر دانلود نموده و پس از پرکردن کامل اطلاعات خود، آن را اسکن نموده و به ادرس ایمیل:

 Employment@cova-co.com

ارسال نمایید. لطفا سمت شغلی مورد نظررا در موضوع ایمیل ذکر نمایید.

 

دانلود فایل فرم استخدامی کوا

 

موقعیتهای شغلی مورد نیاز به شرح زیرمیباشند:

 

متاسفانه هیچ موقعیت کاری در حال حاضر خالی نمیباشد