سازه ای با قالب ماندگار

کوادو سازه ایست یکپارچه، مستحکم، کارآمد و سریع که ترکیبی از سازه فلزی و سازه بتنی بوده و شامل قسمتهای زیر میباشد:

  • ستونهای بتنی
  • قالبهای ستون
  • تیرهای فلزی  وبتنی
  • تیرچه های فلزی
  • فیلرهای بین تیرچه
  • دیوارهای باربر بتنی

ستونهای خاص بتنی طراحی شده کوادو به گونه ای است که مرحله بتن ریزی آن همراه با سقف انجام میگردد و قالب آن، خود فینیشینگ نهایی خواهد بود. تیرهای فلزی که باعث سهولت اجرا و انعطاف پذیری در سازه میشود، با روش کوادو با تیر و ستون بتنی ادغام شده و اتصالات صلب سازه ای ایجاد میکنند.

 

       

    

 

تائیدیه فنی این روش از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز اخذ گردیده است.